Ogniwo Ruchu Drogowego


Do zadań policjantów ruchu drogowego należy wykonywanie czynności zapewniających bezpieczeństwo i porządek w ruchu na drogach publicznych poprzez kierowanie tym ruchem oraz jego kontrolowanie. Policjanci tej komórki organizacyjnej zajmują się likwidacją skutków zdarzeń drogowych oraz zabezpieczeniem procesowym śladów i dowodów związanych ze zdarzeniami drogowymi. Policjanci ruchu drogowego analizują też zjawiska w dziedzinie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i określają tendencje w tym zakresie, a także kreują lokalną politykę przeciwdziałania zagrożeniom w ruchu drogowym

rd rd
rd rd

 

Nr art.:46, modyfikacja: 2012-03-07

Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim
ul. Kościuszki 10, 80-100 Nowy Dwór Gdański
Telefon: (055) 246-92-72
Kanał RSS  policji
© 2001 - 2018 r.