Dzielnicowi - Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim

Dzielnicowi

Dzielnicowi

Dzielnicowy, to policjant „pierwszego kontaktu”. To funkcjonariusz, który rozpoznaje potrzeby i oczekiwania mieszkańców w zakresie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa.

Dzielnicowy diagnozuje wspólnie z mieszkańcami lokalne problemy, ustala ich przyczyny i pomaga w poszukiwaniu skutecznych sposobów ich rozwiązania. To policjant, do którego można zwrócić się o pomoc w granicach kompetencji Policji lub przekazać informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Podane adresy mailowe nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112.

W przypadku trudności w nawiązaniu kontaktu z dzielnicowym, zarówno telefonicznym, jak i e-mailowym proszę dzwonić do dyżurnego komendy pod nr tel.55 246 9222 lub 55 246 9272 po informację odnośnie możliwości i form kontaktu z dzielnicowym oraz ewentualnego zastępstwa.

Adres e-mail głównej skrzynki pocztowej KPP w Nowym Dworze Gdańskim:kppndg@pomorska.policja.gov.pl