PP w Stegnie - Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim

PP w Stegnie

PP w Stegnie

REJON NR 5 oraz REJON NR 6 
obsługiwany przez dzielnicowego asp. Grzegorza Staniucha 


e-mail: dzielnicowy.stegna2@gd.policja.gov.pltel. 571 – 335 – 228 ,55 - 246 - 9457

Rejon nr 5 swoim zasięgiem obejmuje następujące miejscowości Gminy Stegna: Chorążówka, Głobica, Izbiska, Jantar, Jantar Leśniczówka, Junoszyno, Mikoszewo, Popowo, Stegienka, Stegienka Osada, Stegna.

 
Priorytetowy plan działania dzielnicowego na okes od 01.07.2019r. do 31.12.2019r.

Zapewnienie porządku publicznego na terenie Gminy Stegna.

Zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w obszarze ruchu drogowego w związku z napływem turystów w okresie sezonu letniego.

Oddziaływanie prewencyjne oraz karne w celu przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie Gminy Stegna


Podmioty współodpowiedzialne i zaangażowane w działania

Referat Ruchu Drogowego KPP Nowy Dwór Gdański.
Współpraca z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stegnie.

 

Rejon nr 6 swoim zasięgiem obejmuje następujące miejscowości w Gminie Stegna: Broniewo, Bronowo, Chełmek, Drewnica, Dworek, Książęce Żuławy, Niedźwiedzica, Niedźwiedziówka, Nowotna, Przemysław, Rybina, Stobiec, Szkarpawa, Świerznica, Tujsk, Wisniówka, Wybicko, Żuławki.
 

tel.571 – 335 - 227 , 55 - 246 - 9457

e-mail: dzielnicowy.stegna1@gd.policja.gov.pl


Priorytetowy plan działania dzielnicowego na okes od 01.07.2019r. do 31.12.2019r.

Zminimalizowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Zwiększenia poziomu bezpieczeństwa dzieci z obszarów wiejskich.

Oddziaływanie prewencyjne na młodzież w celu minimalizacji poziomu jej demoralizacji.

Podmioty współodpowiedzialne i zaangażowane w działania

Referat Ruchu Drogowego KPP w Nowym Dworze Gdańskim.

Ochotnicza Straż Pożarna w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.