PP w Sztutowie - Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim

PP w Sztutowie

PP w Sztutowie

REJON NR 7
obsługiwany przez dzielnicowego mł. asp. Macieja Marzec

 

tel. 571 – 335 – 229 ,47 74 39 461

e-mail: dzielnicowy.sztutowo@gd.policja.gov.pl

 

swoim zasięgiem obejmuje miejscowości z Gminy Sztutowo: Grochowo Drugie, Grochowo Pierwsze, Grochowo Trzecie, Groszkowo, Kąty Rybackie, Kobyla Kępa, Łaszka, Płonina, Skowronki, Sztutowo.

Priorytetowy plan działania dzielnicowego na okres od 01.01.2020r. do 30.06.2020r.

Systematyczna kontrola punktów sprzedaży alkoholu pod kątem wieku osób które go nabywają. 

Weryfikacja punktów sprzedaży alkoholu pod kątem zamieszczenia informacji o szkodliwości spożywania alkoholu.

Spotkania profilaktyczne z młodzieżą celem zwiększenia świadomości na temat negatwynych skutków spożywania alkoholu.

Rozmowy z rodzinami, w których występuje zagrożenie nadużywania alkoholu celem podnoszenia świadomości na temat negatywnych skutków spożywania alkoholu.

Podmioty współodpowiedzialne i zaangażowane w działania

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sztutowie

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sztutowie oraz pracownicy szkoły,.