Wiadomości

Terminy przyjęć do służby w Policji na rok 2020

Data publikacji 02.12.2019

Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że Komendant Główny Policji określił przyjęcia kandydatów do służby w Policji w 2020 roku w niżej wymienionych terminach:

Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że Komendant Główny Policji określił przyjęcia kandydatów do służby w Policji w 2020 roku w niżej wymienionych terminach:

27 lutego 2020 roku

21 kwietnia 2020 roku

13 lipca 2020 roku

16 września 2020 roku

05 listopada 2020 roku

30 grudnia 2020 roku

Każda osoba zainteresowana pełnieniem służby w Policji może uzyskać szczegółowe informacje na stronie www.pomorska.policja.gov.pl.

Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim proszone są o kontakt z komórką kadrową tutejszej Komendy pod numerem telefonu:

tel. 055  246 92 26

bądź bezpośrednio w siedzibie Komendy za pośrednictwem dyżurnego:

Komenda Powiatowa Policji

ul. Kościuszki 10

82-100 Nowy Dwór Gdański

w celu uzgodnienia terminu przeprowadzenia wstępnej rozmowy kadrowej /przed przekazaniem przez zainteresowanego wymaganej dokumentacji związanej z doborem do służby do Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Gdańsku i poddaniem się postępowaniu kwalifikacyjnemu/.