Akademia z okazji Święta Policji - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim

Wiadomości

Akademia z okazji Święta Policji

Data publikacji 18.07.2019

W poniedziałek 15 lipca 2019 r. w sali konferencyjnej Żuławskiego Parku Historycznego w Nowy Dworze Gdańskim odbyła się uroczysta gala z okazji Święta Policji. Podczas uroczystej akademii awanse na wyższe stopnie otrzymało 25 policjantów. W uroczystościach uczestniczyła Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Ewa Pachura.

W poniedziałek 15 lipca 2019r. w sali konferencyjnej Żuławskiego Parku Historycznego w Nowym Dworze Gdańskim odbyła się uroczysta gala z okazji Święta Policji. Podczas uroczystej akademii awanse na wyższe stopnie otrzymało 25 policjantów. W uroczystościach uczestniczyła Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Ewa Pachura. Wśród gości, którzy zaszczycili mundurowych swoją obecnością, byli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, a także służb i instytucji, które współdziałają z Policją na rzecz bezpieczeństwa w powiecie nowodworskim. Tegoroczne Święto Policji jest szczególne, gdyż przypada w 100 rocznicę powołania na mocy ustawy z dnia 24 lipca 1919 roku Policji Państwowej. Policjanci z rąk Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Ewy Pachura oraz Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Gdańskim insp. Tomasza Pawlaka odebrali akty mianowania na wyższe stopnie policyjne oraz odznaczenia resortowe. Dyplomy uznania otrzymali również pracownicy Policji.

Na wyższe stopnie policyjne zostali mianowani, na stopień:

Nadkomisarza policji – kom. Piotr Broda

Komisarza policji – podkom. Katarzyna Brzezińska

Aspiranta sztabowego policji – st. asp. Andrzej Lepianka

Starszego aspiranta policji – asp. Arkadiusz Grządka

- asp. Arkadiusz Kowalski

- asp. Janusz Prill

- asp. Marek Zwiewka

- asp. Przemysław Żyła

Aspiranta policji – mł. asp. Anna Diakowska

- mł. asp. Łukasz Kuriański

- mł. asp. Magdalena Palka

Młodszego aspiranta policji – sierż. szt. Marcin Diakowski

- sierż. szt. Adam Gralewski

- sierż. szt. Bartłomiej Kucharczyk

- sierż. szt. Jarosław Malej

- sierż. szt. Joanna Słowik

Sierżanta sztabowego policji – st. sierż. Dariusz Kwapisz

- st. sierż. Karolina Makała

- st. sierż. Piotr Radzanowski

Starszego sierżanta – sierż. Mariusz Hałajko

- sierż. Przemysław Magrian

- sierż. Paweł Marczak

- sierż. Aleksander Rojek

Starszego posterunkowego policji – post. Przemysław Dubiel

- post. Jakub Sikorski

Za profesjonalizm i zaangażowanie, znaczną wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności, reprezentowanie Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim w wojewódzkim finale 26 Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji Turniej Par Patrolowych „Patrol Roku”, uzyskując 4 miejsce Komendant Powiatowy Policji w Nowym Dworze Gdańskim wyróżnił funkcjonariuszy sierż. Pawła Bellinga oraz sierż. Przemysława Magriana. Za profesjonalizm i ponadprzeciętne zaangażowanie, z którymi prowadzili czynności służbowe skutkujące ustaleniem i zatrzymaniem sprawców serii kilkunastu przestępstw kradzieży mienia z budynków mieszkalnych na terenie Mierzei Wiślanej, a ponadto ustalenie miejsc przechowywania przedmiotów pochodzących z kradzieży i ich odzyskanie Komendant Powiatowy Policji w Nowym Dworze Gdańskim wyróżnił funkcjonariuszy asp. szt. Roberta Palkę oraz mł. asp. Grzegorza Zaborskiego.

Ponadto w uznaniu za wzorowe wykonywaną pracę w Policji oraz za zaangażowanie społeczne na rzecz Związków Zawodowych podziękowanie oraz okolicznościowy ryngraf otrzymała Halina Kulik

Za szczególne zaangażowanie, profesjonalizm, właściwą postawę podczas realizacji czynności służbowych oraz uzyskiwane wyniki służbowe nagrodami motywacyjnymi Komendant Powiatowy Policji w Nowym Dworze Gdańskim wyróżnił 65 policjantów i 17 pracowników cywilnych.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego insp. Ewa Pachura podziękowała wszystkim podległym funkcjonariuszom oraz pracownikom Policji za profesjonalizm, rzetelną i oddaną służbę. Podziękowała również za owocną współpracę przedstawicielom innych służb i instytucji oraz władzom samorządowym. Życzyła wszystkim sukcesów zarówno w dalszej pracy jak i życiu osobistym. Zaproszeni goście składali kwiaty na ręce komendanta dziękując policjantom za ciężką służbę, gratulowali sukcesów oraz życzyli, wytrwałości, zdrowia i szczęścia.