Wiadomości

Nad naszym bezpieczeństwem czuwa większa liczba policjantów

Data publikacji 02.07.2020

Od wczoraj nad bezpieczeństwem turystów oraz mieszkańców powiatu nowodworskiego czuwa większa ilość mundurowych. Przez dwa najbliższe miesiące policyjne siły nadmorskich posterunków powiatu nowodworskiego wspierać będzie łącznie 30 funkcjonariuszy z Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku, Wydziału Konwojowo - Ochronnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Sezon letni to czas wytężonej pracy mundurowych. W ślad za szukającymi relaksu wczasowiczami pojawiają się liczący na łatwy łup przestępcy. Przez najbliższe dwa miesiące policjantów z powiatu nowodworskiego wesprą policjanci sezonowi. Wczoraj (01.07.2020r.) Komendant Powiatowy Policji w Nowym Dworze Gdańskim insp. Tomasz Pawlak wspólnie z I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Gdańskim mł. insp. Grażyną Szulewską – Stahn przywitali funkcjonariuszy z Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku, z Wydziału Konwojowo – Ochronnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Głównym celem odprawy było zapoznanie funkcjonariuszy z zadaniami oraz ze specyfiką służby na terenie turystycznych miejscowości jak również zapoznanie z kadrą kierowniczą komendy. Dodatkowe siły policyjne z pewnością wpłyną na wzrost poczucia bezpieczeństwa w nadmorskich gminach. Z uwagi na nadal panujący COVID-19, odprawa odbyła się w okrojonej formie, jedynie przy udziale Naczelników, Kierowników oraz dowódców plutonów przy zachowaniu reżimu sanitarnego.