Posterunki Policji


Do zadań Posterunków Policji podległych służbowo Komendzie należy wykonywanie czynności dochodzeniowo – śledczych w celu ujawniania przestępstw i ich sprawców. Policjanci pracujący w posterunkach prowadzą postępowania w sprawach o wykroczenia oraz podstawowe formy pracy operacyjnej. Zadaniem posterunków jest też organizowanie, koordynowanie i wykonywanie czynności patrolowych, interwencyjnych oraz ochronnych. Policjanci dokonują w swoich rejonach służbowych ogólnej charakterystyki rejonu pod kątem rozpoznania osób, terenu i zdarzeń mogących mieć wpływ na stan porządku i bezpieczeństwo publiczne.

 

 

Nr art.:11, modyfikacja: 2012-02-29

Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim
ul. Kościuszki 10, 80-100 Nowy Dwór Gdański
Telefon: (055) 246-92-72
Kanał RSS  policji
© 2001 - 2018 r.